Styrelsen

Ordförande
Eleni Persson
email hidden; JavaScript is required

Vice ordförande, sekreterare och ungdomsansvarig
Beatrice Larsson
email hidden; JavaScript is required

Kassör
Anita Nyberg
email hidden; JavaScript is required

Ledamot
Hanna Nordlund
email hidden; JavaScript is required

Ledamot
Eva Söderberg
email hidden; JavaScript is required

Suppleant
Susanne Johansson
email hidden; JavaScript is required

Suppleant
Sadhna Alström
email hidden; JavaScript is required

 

Revisor
Vakant

Revisor suppleant
Paula Weisz

Valberedningen
Vakant