Prata mage – av Unga Magar

Vad är kronisk förstoppning?

Tillfällig förstoppning har nog alla haft någon gång. För de allra flesta är problemen av övergående natur men många lever också med ständig – ”Kronisk förstoppning”. För en person som är van att tömma sin tarm två gånger per dag kan det kännas obehagligt om man inte får gå på toaletten på en hel dag. Men medicinskt räknar man med stora individuella skillnader.

Vilka symtom och orsaker finns?

Att tömma tarmen från tre gånger per vecka till tre gånger per dag anses ”normalt”. Det innebär att den medicinska definitionen på förstoppning är om man tömmer tarmen färre än tre gånger per vecka. En del kan också besväras av att avföringen är svår att få fram vilket ibland kan kännas som att man inte är riktigt färdig på toaletten.

Det finns flera orsaker till förstoppning. I de allra flesta fall beror det på vårt sätt att leva. Förstoppning är delvis ett vällevnadsproblem, vi äter fiberfattig kost och rör oss för lite. Förstoppning kan också vara kroppens sätt att reagera på allt för stor stress och anspänning. Men förstoppning kan också ha andra, organiska, orsaker. Det kan dels bero på att olika delar av tarmkanalen inte fungerar som de ska, och dels kan förstoppning vara ett symptom vid en del andra sjukdomar. Vissa läkemedel kan också ge förstoppning.

Om du tidigare haft normala tarmvanor och får förstoppning som varar mer än 3-4 veckor eller om förstoppningen kommer tillbaka ofta bör du gå till doktorn för att få en utredning gjord. Förstoppning kan ge upphov till en andra sjukdomar, hemorrojder till exempel orsakas ofta av förstoppning. Därför är det viktigt att ta sina problem på allvar.

Olika typer av behandling:

Det finns inga mediciner som helt botar förstoppning. För det stora flertalet handlar det istället om att lära sig att leva på ett delvis annorlunda sätt för att på sikt bli bättre. Därför är det viktigt att den läkare du går till får en god bild av hela din livssituation. En vanlig behandling vid förstoppning är:

  • Fiberrik kost- Fibrer hjälper bland annat avföringen att suga åt sig vätska och svälla, vilket gör det lättare för tarmen att tömma sig. Fiber finner du i framför allt grovt bröd, frukt, vetekli och en del grönsaker (exempelvis broccoli, blomkål och bönor). En dietist kan hjälpa dig att gå igenom vad du bör äta mer och vad du bör äta mindre av.
  • Vätska- Många får i sig för lite vätska under dagen vilket också gör att avföringen kan blir torr och hård. För äldre personer är det extra viktigt med ett ökat intag av dryck för att hålla igång tarmen.
  • Fysisk aktivitet- Fysisk aktivitet, så som motion, gör dels att man äter mer och på så sätt får i sig mer fibrer, men fysisk aktivitet har också en direkt positiv effekt på tarmens funktion.
  • Se över ditt liv- Stress och annan psykisk anspänning kan bidra till förstoppning. Därför är det viktigt att se om det är något i din vardag som måste förändras.
  • Se över dina toalettvanor- Magen behöver regelbundna vanor samt lugn och ro för att fungera. Ta tid för att gå på toaletten!

 

Behandling mot förstoppning tar tid och det är viktigt att följa den behandlingsplan som doktorn ger. De allra flesta som lider av kronisk förstoppning får hjälp genom denna typ av behandling. Men det finns människor med svår kronisk förstoppning för vilka detta inte hjälper. Anledningen till förstoppningen kan då vara funktionsstörningar i tjocktarmen eller att tarmens tömningsmekanism inte fungerar som den ska.

Genom undersökningar kan läkaren fastställa vad problemet är och det går också oftast att behandla. En del tillstånd kan man behandla med mediciner. Om tömningsfunktionen inte fungerar ordentligt kan man i vissa fall träna upp den. I svåra fall där ingen annan behandling haft tillfredsställande effekt kan ett kirurgiskt ingrepp vara nödvändigt.

OBS! Om avföringen är blodblandad bör du söka läkare omedelbart.

Källa: Mag- och tarmförbundet, 1177