Prata mage – av Unga Magar

Tarmproblem kan skapa depression – och tvärtom

Hej på er alla magkrigare!

Idag vill vi uppmärksamma en artikel från Svenska Dagbladet i somras, som handlade om en mycket intressant studie. Här har vi försökt sammanfatta den lite till er 🙂

I mitten av juli i år presenterades nämligen resultatet av en australiensk studie som visade att kopplingen mellan mag- och tarmproblematik och psykisk ohälsa är dubbelriktad. Det är sedan tidigare känt att psykisk ohälsa kan orsakas av IBS (irritable bowel syndrome) och Funktionell dyspepsi, men forskare har nu funnit en tvåvägskoppling mellan hjärna och tarm.

Studien pågick under en tidsperiod av ett år och omfattade totalt 1900 deltagande. I två av tre fall initierade besvären i mag- och tarmkanalen, och följdes därefter av psykisk ohälsa. I en tredjedel av fallen indikerade besvären tvärtom. Deltagande som från början led av psykisk ohälsa löpte större risk för IBS med hela 30 procent.

Forskarna anar att tarmens nödvändiga bakterier, mikrobiomet, spelar en stor roll i utvecklingen av IBS. Bakterien kan skadas vid antibiotikakurer, men även kroniska infektioner, som orsakats av skadliga bakterier och därmed skapas en obalans i mag- och tarmkanalen.

Catharina Lavebratt, docent vid Karolinska Institutet, anser att studien har givit ett mycket intressant resultat och vill betona att det blir allt viktigare med ett helhetsperspektiv.

”Det här är en intressant studie. Normalt har man oftast tänkt sig att problemen först uppstår i magen, men den här studien visar att kopplingen är dubbelriktad” säger hon i artikeln.

Kunskapen kring magen och hjärnan växer, och forskare menar att detta är ett genombrott i förståelsen om IBS!

Här kan du läsa hela artikeln

/Anna, Unga Magar styrgrupp