Prata mage – av Unga Magar

Vad är Refluxsjukdom?

Så, då var det dags för ytterligare ett faktainlägg i temat diagnoser. Vad vet ni egentligen om reflux? Ett så vanligt symptom vill vi såklart lära er mer om!

Refluxsjukdom ger ofta kroniska – återkommande – symtom. Men idag finns både effektiv medicin och kirurgisk behandling att tillgå. För den som har lindrigare besvär kan det räcka med vissa förändringar i vardagen för att symtomen ska försvinna.

Halsbränna är ett av de vanligaste symtomen vid besvär från övre delen av magen. Symtomet är ett tecken på refluxsjukdom, det vill säga att magsaft har trängt upp i matstrupen. Upp till en fjärdedel av befolkningen säger sig ha besvär av och till, men endast ett fåtal söker någon gång sjukvård för sina symtom.

Refluxsjukdom ger ofta kroniska – återkommande – symtom. Men idag finns både effektiv medicin och kirurgisk behandling att tillgå. För den som har lindrigare besvär kan det räcka med vissa förändringar i livsföringen för att symtomen ska försvinna.

Vad beror halsbränna på?

På grund av en försämrad funktion i tillslutningen mellan matstrupe och magsäck, det vill säga i övre magmunnen, läcker magsaft upp i matstrupen. Matstrupen är inte konstruerad för att tåla den starka magsaften och signalerar med smärta eller obehag, ofta beskrivet som en brännande känsla i halsen eller bröstet.

I vilken grad vi tål återflöde (så kallad reflux) av magsaft varierar. Vissa får stora besvär redan vid små mängder medan andra klarar mycket magsaft under lång tid utan obehag. Symtomen kan vara, men är inte alltid, kopplade till skador på matstrupens slemhinna.

En del personer med uttalade symtom kan helt slippa inflammatoriska förändringar på slemhinnan medan andra som saknar svåra symtom kan ha sårbildningar. Tidigare har vi sett halsbränna som en vällevnadssjukdom. Även om symtomen försämras av felaktig kost och stress, finns i bakgrunden en kroppslig störning. För en del personer försämras symtomen efter intag av alkohol, citrusfrukter, choklad, pepparmint eller på grund av viss medicinering.

Vilka symtom?

Diagnosen refluxsjukdom baseras på de typiska besvären där halsbränna eller bröstbränna är de vanligaste. Andra symtom är till exempel illamående, svårigheter att svälja, känslan av klump i halsen eller astmaliknande besvär. Ibland kan det vara svårt att förklara hur det känns.

Många har sura uppstötningar och andra känner ett smärtsamt obehag upptill i magen, obehag som rör sig vidare upp under bröstbenet. Refluxsymtomen beskrivs ofta som mycket obehagliga. De är inte bara intensiva och frekventa utan kan också ge upphov till oro eftersom de ibland felaktigt tolkas som hjärtbesvär.

Hur ställer man diagnosen?

Refluxsjukdomen definieras av de symtom den drabbade känner. Eventuella skador på slemhinnor konstateras med gastroskopi, en undersökning där en tunn böjlig slang förs ner genom svalget och ner i matstrupen. Genom gastroskopet kan läkaren titta på matstrupens slemhinnor och även ta vävnadsprover.

Därutöver kan man med så kallad 24-timmars pHmätning utvärdera i vilken omfattning sur magsaft kommer upp i matstrupen. Vid denna undersökning förs en mycket tunn tråd via näsöppningen, genom bakre svalget och ner till matstrupens nedre del strax ovan övre magmunnen. Vid ändslutet på tråden kan man kontinuerligt mäta slemhinnans surhetsgrad.

Olika typer av behandling: 

Om du har relativt ringa besvär kan du pröva med följande:

  • Ät eller drick inte senare än tre timmar före sänggående
  • Avstå från snus och rökning
  • Var försiktig med kaffe, juice och alkohol
  • Undvik fet och kryddstark mat
  • Ät fiberrik mat
  • Undvika att böja sig framåt samt tunga lyft
  • En del läkemedel kan förvärra symtomen. Har du mediciner så fråga din läkare.
  • Vid övervikt kan viktminskning lindra besvären.

 

Läkemedelsbehandling

Hjälper inte de åtgärder du prövat finns flera olika mediciner att köpa receptfritt på Apoteket. Om inte behandling med receptfria läkemedel hjälpt dig efter cirka två veckors regelbunden användning bör du kontakta läkare för undersökning och eventuell annan hjälp. Har du inte någon kontakt inom vården kan du vända dig till närmaste vårdcentral.

De mediciner som du kan få av din läkare är sådana som kraftigt hämmar produktionen av magsyra. Dessa läkemedel medför att den magsaft som läcker upp i matstrupen blir betydligt mindre skadlig. Dina symtom kommer då snabbt att minska och efterhand helt försvinna.

Kirurgisk behandling

Vid långvariga besvär där behandling med läkemedel inte ger tillräcklig hjälp kan operation bli aktuell. Vid operationen förstärks tillslutningen av övergången mellan matstrupe och magsäck så att syra ska hindras från att tränga upp i matstrupen. Vilken behandling som hjälper just dig beror bl a på vilka symtom du har och hur länge de varat. Viktigt att veta är dock att det finns hjälp att få.

Källa: Mag- tarmförbundet, 1177.