Bli kamratstödjare i vårt vänskapsnätverk 

vänskapsnätverk

Lever du med en mag-tarmsjukdom? Eller är du närstående till någon som har en mag-tarmdiagnos? Då kan du ställa upp som kamratstödjare i Mag- och tarmförbundets vänskapsnätverk.

Vi får ofta förfrågningar från personer med sjukdomar i mag-tarmkanalen som önskar få kontakt med andra i en liknande situation. Stöd andra genom att bli kamratstödjare i Mag- och tarmförbundets vänskapsnätverk. Fyll i dina uppgifter här.