Bli engagerad i din länsförening

läns- och lokalföreningar

Mag- och tarmförbundet har olika läns- och lokalföreningar som anordnar egna aktiviteter i sin region.

Kontakta din närmaste länsförening för att få information om hur du kan hjälpa dem.