Berätta din historia

Vill stötta någon som insjuknat i en tarmsjukdom genom att dela med dig av din historia på vår hemsida eller i sociala medier?

Att dela med sig av sin sjukdomsberättelse är ett av de bästa sätten att hjälpa andra i liknande situation. Genom att berätta din historia om hur du insjuknade eller om hur du klarar vardagen, kan du väcka hopp hos andra. Att få veta att man inte är ensam om att leva med en mag-tarmsjukdom kan göra att det blir lite lättare att hantera den. Ingen ska behöva känna sig ensam med sin sjukdom.

Berättelser om hur det är att vara anhörig till någon som lever med en mag-tarmsjukdom är också väldigt uppskattade. Är du anhörig till någon som lever med en mag-tarmsjukdom? Då får du gärna skriva och berätta om hur sjukdomen påverkar dig.

Exempel på vad du kan skriva om:

Berätta om något relaterat till din tarmsjukdom som du eller dina anhöriga har gått igenom och hur det påverkat ditt liv.

Förklara hur tarmsjukdomen försvårar vardagen för dig eller dina anhöriga.

Berätta om vad du önskar att andra förstod om hur det är att leva ditt liv.

Skriv en ”en dag i livet som mag-tarmsjuk”-berättelse. Beskriv hur en dag i ditt liv ser ut.

Om du fick önska, hur skulle din ”drömvård” se ut? Berätta om det.

Textlängd

Texten får vara max cirka 2500 tecken lång (inklusive blanksteg).

Skicka in din berättelse

Maila din färdiga text till email hidden; JavaScript is required.

OBS! Vi får in många historier och kan av redaktionella skäl inte garantera att just din text publiceras på vår hemsida eller i sociala medier.