Inger Karlsson

Ekonomisk förvaltare

Ordnar med bokföring, ekonomiska rapporter, fakturahantering, löner och arvoden.

  • Tele: +46 8 653 81 10