Vilka vi är

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, tidigare Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka (RMT), är en intressepolitisk verksam förening inom Stockholms län. Föreningen är medlem hos Mag- och tarmförbundet.
Mag- och tarmföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar för personer med mag- och tarmproblem och deras närstående.
Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för personer med mag- och tarmbesvär och att de ska kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vård, stöd och insatser ska utformas på ett sätt som gör samhället tillgängligt för alla. Föreningen arbetar även med att sprida kunskap och öppenhet kring olika mag- och tarmproblem och belysa de rättigheter individer, som är drabbade av mag-tarmproblem, faktiskt har.

 

Föreningen hade vid årsslutet 2020 1151 medlemmar. Upptagningsområdet omfattar 26 kommuner.

 

Mag- och tarmföreningen har en tillsvidareanställd och en timavlönad anställd. Kontorsvåning delas med ett antal andra funktionshinderorganisationer på Kungsholmen sedan flera år tillbaka. Till kontorsvåningen finns sammanträdeslokaler där medlemsträffar, föreläsningar och styrelsemöten kan hållas.