Diagnoser

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län är inte en diagnosförening utan arbetar med ett flertal frågor som rör matsmältningssystemet som organ. I organet kan det uppstå problem, sjukdomar eller annat som är en del av det vi arbetar med.

Ibland håller vi kunskapsföreläsingar inom områden som i sig kräver diagnosförklaring, ibland finns det specifika ekonomiska stöd att söka för att hålla raka diagnosföreläsningar, annars försöker vi bredda och prata om spörsmål som är relevanta för flera personer oavsett diagnos.

Oavsett ovan finns ett behov från medlemmar, deras nästående och andra intresserade, att veta mer om specifika diagnoser. Vi har därför valt att hänvisa till till externa webbplatser som har information baserat på vetenskap samt själva ser till att upprätthålla aktuell och korrekt information. Vill du se den information som vårt rikstäckande förbund erbjuder gör du det via följande länk;
Mag- och tarmförbundet – Diagnoser

1177.seinternetmedicin.se
Crohns sjukdom
Ulcerös kolit
IBS
Tjock- och ändtarmscancer
Tunntarmscancer
Esofagusatresi
Förstoppning
Analinkontinens
Divertikulit
Reflux
Stomi
Kirurgisk behandling vid IBD
Korttarmssyndrom och tarmsvikt
Överviktsopererade
Kronisk förstoppning
Mikroskopisk kolit
Ileus/Tarmvred
Enteral dysmotilitet och Pseudoobstruktion
Divertikulit
Familjär polypos (FAP)
Reflux
GIST
Externa rekommenderade länkar