Kunskap

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län verkar för att sprida kunskap om mag- och tarmsjukdomar, både till sina medlemmar och till allmänheten.

Vi hanterar kunskapsfrågor genom att samla in och granska relevant vetenskaplig forskning, riktlinjer och rekommendationer, samt genom att ge utbildning och information till medlemmar och allmänheten. Vi samarbetar även med andra organisationer och experter inom området för att få en bredare kunskapsbas och för att få hjälp att validera det som framkommer.