Medlemsmöten

Föreningen erbjuder årligen medlemsmöten med olika teman och former. De annonseras i medlemsbladet och sprids vanligtvis ut under året. Till hösten brukar det erbjudas ett dedikerat nymedlemsmöte för att prata mer grundläggande om föreningen.

Medlemsmöten varierar stort i antal deltagare från gång till gång men är en viktig del i föreningens övergripande arbete. En förutsättning för att driva påverkansfrågor är att hämta synvinklar och åsikter inom medlemskåren, ofta är dessa träffar ett utomordentligt tillfälle att samtala kring dessa frågor.