Ordförande

Marie har arbetat som ingenjör, men är numera pensionerad. Hon vill arbeta för att mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett bra liv trots sin sjukdom. Hon älskar kultur i olika former och anser att det kan bidra till ökat välbefinnande.