Irma Bornhede

Ledamot

Irma är en pensionerad civilingenjör som nu har tid att jobba med något annat. Hon har erfarenhet av IBS-besvär och vill lära sig mer om IBS och andra sjukdomar inom detta område.