Anders Ambrén

Kassör

Anders har en civilingenjörsexamen från KTH (sent 70-tal) och njuter numera sitt otium som pensionär.. Har jobbat i såväl stora privata företag (IBM, ITT) som stora myndigheter (KTH) och mindre IT-bolag och familjeföretag. Brinner för Bildning och Livslångt lärande.