Styrelsen

Länsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Inom länsföreningen tillämpas direkt demokrati, vilket innebär att samtliga medlemmar har rätt att delta i länsföreningens årsmöte med alla de rättigheter som följer av medlemskapet. Vid föreningens årsmöte utses styrelsen som ansvarar för organisation, förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av all verksamhet. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande instans.