Om oss

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, tidigare Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka (RMT), är en intressepolitiskt verksam förening inom Stockholms län. Föreningen är medlem hos Mag- och tarmförbundet.

Mag- och tarmföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar för personer med mag- och tarmproblem och deras närstående.

Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för personer med mag- och tarmbesvär och att de ska kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vård, stöd och insatser ska utformas på ett sätt som gör samhället tillgängligt för alla. Föreningen arbetar även med att sprida kunskap och öppenhet kring olika mag- och tarmproblem och belysa de rättigheter individer, som är drabbade av
mag-tarmproblem, faktiskt har.

Föreningen hade vid årsslutet 2022 1186 medlemmar. Upptagningsområdet omfattar 26 kommuner.

Verksamhetsberättelsen 2022

Mag- och tarmföreningen har en tillsvidareanställd. Kontorsvåning delas med ett antal andra funktionshinderorganisationer på Kungsholmen sedan flera år tillbaka. Till kontorsvåningen finns sammanträdeslokaler där medlemsträffar, föreläsningar och styrelsemöten kan hållas.