Egenvårdsmetoder vid IBS

Under våren 2023 gjorde Lamprini och Sylvia ett kandidatarbete på KI’s
sjuksköterskeprogram under rubriken ”IBS egenvårdsmetoder för symptomlindring –
en narrativ litteraturstudie”.

Sylvia Ekman

För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.