Medlemsträff, Samlevnad & Sexualitet vid IBD

En enkätundersökning kring ”Samlevnad och sexualitet vid IBD” genomfördes under 2022 och resultatet presenterades för första gången i samband med Svenska Gastrodagarna i Örebro. 

Forskarna Sven Almer och Susanna Jäghult som genomfört enkätstudien presenterar resultatet och bjuder in till samtal och diskussion.

Anmäl ditt deltagande här!


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.