Medlemsmöte

Mag och tarmföreningen bjuder in till Medlemsträff den tjugofjärde januari, från klockan arton till tjugo. Vill du komma behöver du anmäla dig antingen via epost eller per telefon. Det går då bra att tala in på telefonsvarare. Anmäl dig senast tjugotredje januari.


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.