MDT-möte

Multidisciplinärt omhändertagande av patienter med kolorektalcancer – hur ska vården optimeras i Stockholm-Gotlandregionen?

Årets regionala möte om multidisciplinärt omhändertagande av patienter med kolorektalcancer i Stockholm-Gotlandregionen kommer avhandla många viktiga och intressanta ämnen, bland annat: Ablation av levermetastaser – hur och till vem? Hur ska man bedöma och hantera appendixneoplasier? Nu startar Bäckencancerrehabcentrum! Hur går det med SVF? 5×5 Gy med direktkirurgi – är det en förlegad metod? Hur är det med Wait & Watch? taTME; till vem och av vem? Viktiga anatomiska landmärken att känna till. Vilka studier pågår i regionen?


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.