Årsmöte

 

Kallelse till ordinarie årsmöte i Mag- och tarmföreningen

Lördagen den 19 mars 2016, kl. 11.00 på Park Inn Hotel i Solna

Kaffe serveras från 10:30

Motioner från medlemmar ska vara kansliet tillhanda senast den 19 februari 2016. Möteshandlingar kan rekvireras från kansliet och finns tillgängliga på förfrågan för medlemmarna från och med den 1 mars. Samtliga möteshandlingar delas ut på mötet.

Anmälan till kansliet senast fredagen den 4 mars på telefon 08-653 81 10 eller e-post email hidden; JavaScript is required

Lunchbuffé serveras efter mötet, kl. 13.00, på Park Inn.

Varmt välkommen!

Hitta hit

Park Inn i Solna ligger centralt beläget mitt i Solna Centrum med gångavstånd till både tunnelbana och bussar. Möteslokal för årsmötet anslås i hotellreceptionen.

Vägbeskrivning, T-bana:

Blå Linje 11 mot Akalla. Avstigning station Solna Centrum, uppgång Solna Centrum. Ta till vänster när ni kommer upp från tunnelbanan, gå ca 80-100 m och sedan genom snurrdörrarna in till Solna Centrum (gallerian). Hotellet ligger i slutet av gågatan i gallerian.

 Vägbeskrivning, bil:

E4, E18 & E20 följ skyltar mot Solna Centrum. Parkering

finns på p-däck runt Solna Centrum.

Park Inn Solna – Hotellgatan 11, 08-470 91 00

 

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötet öppnas
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Val av rösträknare
 8. Fastställande av föredragningslista
 9. Verksamhetsberättelse för år 2015
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningar för år 2015
 11. Föredragning av revisorernas berättelse
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av arvode och ersättning till styrelse och revisorer
 14. Val av ordinarie ledamöter
 15. Val av suppleanter
 16. Val av två revisorer, varav en auktoriserad
 17. Val av två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad
 18. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande
 19. Behandling av inkomna motioner
 20. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2016
 21. Årsmötet avslutas

För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.