60+ gruppen

60+gruppen träffas och träffen leds av Liisa Dar.
Mer info på 60+gruppens sida.


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.