Nyheter

Restanmälda läkemedel fördubblades under 2023

Antalet restanmälda läkemedel ökade med över 100 procent under 2023 jämfört med året innan. Det visar Läkemedelsverkets årssammanställning för 2023. Det rådande världsläget, höga energipriser i kombination med en hög inflation, svag kronkurs och stigande räntor är fortsatta utmaningar, även för läkemedelsförsörjningen.

Läs mer på läkemedelsverkets hemsida.

Vill du svara på vår enkät om restanmälda läkemedel?