Nyheter

Internationella IBD-dagen!

Ökad medvetenhet om en dold sjukdom och Mag- och tarmföreningen i Stockholms län leder kampen.

Idag uppmärksammas Internationella IBD-dagen världen över för att sprida medvetenhet om den ofta dolda sjukdomen inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Internationella IBD-dagen, som inträffar årligen den 19 maj, syftar till att öka kunskapen om inflammatorisk tarmsjukdom och minska stigmat kring sjukdomen. IBD, som omfattar både Crohns sjukdom och ulcerös kolit, påverkar hundratusentals människor över hela världen, och de flesta drabbas i unga år. Trots dess omfattning förblir IBD en relativt okänd sjukdom för allmänheten.

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län spelar en avgörande roll i kampen mot IBD. Genom vårt engagemang inom vård- och påverkansfrågor strävar föreningen efter att förbättra livet för personer som lever med IBD. Vi erbjuder stöd och information till patienter och deras närstående samt driver på för ökad tillgänglighet till kvalitativ vård och medicinsk forskning.

Denna Internationella IBD-dag uppmanar vi alla att lära oss mer om sjukdomen och stödja Mag- och tarmföreningen i Stockholms län i vårt viktiga arbete. Genom att öka medvetenheten och främja förståelsen kan vi tillsammans skapa en bättre framtid för alla som drabbas av IBD.