Nyheter

Kort tarm och läkemedelsbehandling

Sedan föreningen mottagit flera vittnesmål om att man efter tarmoperationer exempelvis smärtlindrats med 12 timmars depot-tabletter, ställde vi frågan vidare till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar. Varför finns inga rekommendationer att läsa om detta?

Den 16/11 kom expertrådet med en skrivelse i frågan och här finns det sammanfattande svaret;

”Sammanfattningsvis kan flera faktorer påverka absorption av läkemedel vid kort tarm. Beroende på vilken del och hur mycket tarm man förlorat påverkas läkemedelsabsorption i olika utsträckning. Olika läkemedel och beredningsformer påverkas dessutom i olika stor utsträckning. Det är därför viktigt att utvärdera effekt av läkemedelsbehandlingen hos dessa patienter. Om det är möjligt bör koncentrationsmätning övervägas. Depotberedningar och läkemedel med förlångsammat utsläpp är ofta olämpliga för patienter med kort tarm.”

För att läsa hela skrivelsen klicka på denna länk


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352