Mag- och tarmföreningen i Stockholms län

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län

Medlemskap

  1. Stöd vårt arbete - bli medlem hos oss!

  2. Tillsammans hörs vi bättre.

Mag- och tarmföreningen

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem.

Det övergripande målet för vår verksamhet är att återskapa livskvalitet för människor med mag- och tarmproblem så att de skall kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av åkomman. Förbundet och länsföreningarna arbetar tillsammans för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt.

stockholm-skyline-kort

i Stockholms län!

mars, 2023

Senaste nytt