Vilka vi är

Välkommen till Skaraborgsföreningen av Mag och tarmförbundet.
Vi har som mål att ge råd och stöd till medlemmar och sprida information till såväl medlemmar som allmänhet, sjukvårdspersonal, politiker och myndigheter.

Vidare vill vi samla intresserade medlemmar med syftet att ta tillvara deras kunskaper och ge dem möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Vi vill inom de områden som berör Mag och tarmförbundets målgrupp verka för att samhällets stöd och insatser för människor med funktionshinder utformas så att full delaktighet och jämlikhet uppnås.

Vi vill initiera, följa och stödja arbete som syftar till att förebygga skador och vetenskaplig forskning.

Under åren vill Skaraborgs föreningen av Mag och tarmförbundet fortsätta att vara utåtriktad kraft för våra medlemmar när den egna orken tryter. Tillsammans blir vi starka och kan bedriva det arbete som krävs för att mag- och tarmsjuka ska få den nödvändiga tillgängligheten i samhället.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352