Nyheter

Nytt telefonnummer

Mag och tarmföreningen har fått ett nytt telefonnummer till kansliet som redan är igång.
Tyvärr var det fel nummer som kom med i utskicket för årsmötet.
Vårt gamla telefonnummer har tagits ur bruk då det nya gäller.

Hälsningar Styrelsen