Nyheter

Årsmöte 2021

Mag-och tarmföreningen i Skaraborg har haft årsmöte den 6 februari.

Årsmötet genomfördes både via telefon med medlemmar och på Lundsbrunns Kurort med styrelse (8st.). 

Föreningen har inte haft möjlighet att genomföra aktiviteter under föregående år. Styrelsen har under 2020 valt att följa restriktionerna från myndigheterna vilket har påverkat verksamheten. Föreningen hade planerat in bland annat Må bra-dagar på Piperska vår och höst, föreläsning med Håkan Andersson, familjedag och julbord. 

Verksamhetsplanen för 2021 är planerad och i stora drag jämförbar med år 2020, med förhoppning att kunna bjuda in till aktiviteter för medlemmarna. 

Följande poster i styrelsen efter genomfört årsmöte: Susan Lidnert Ordförande
Åke Brunnerbäck Vice ordförande
Ledamöter: Jan-Olof Bengtsson, Eva Bergström Bryngelsson och Gun-Brith Henriksson
Suppleanter: Jan Eriksson, Lennart Thorén, Gerd Adolfsson, Eleonor Wedebrand, Åke Bryngelsson, Anna-Karin Andersson, Roland Andersson och Kerstin Brunnerbäck
Revisorer: Bo Andersson och Anita Josefsson Revisorssuppleant Barbro Brostrand Lovén 

Efter avslutat årsmöte tackade ordföranden för visat intresse.