Nyheter

Årsmöte

Mag- och tarmföreningen i Skaraborg har haft årsmöte på Brunnsbo Biskopsgård.

Som mötesordförande var Marie Göthe, ombud för Astma och Allergiföreningen i Västra Götaland inbjuden. Ca 25 personer deltog på mötet där nyval och omval gjordes. Följande poster i styrelsen efter genomfört årsmöte: Susan Lidnert, ordförande, Åke Brunnerbäck, vice ordförande. Ledamöter: Jan-Olof Bengtsson, Gun-Brith Henriksson och Eva Bergström Bryngelsson.  Suppleanter: Jan Eriksson, Lennart Thorén, Gerd Adolfsson, Eleonor Wedebrand, Anna-Karin Andersson, Åke Bryngelsson, Kerstin Brunnerbäck och Roland Andersson. Revisorer: Bo Andersson och Anita Josefsson. Revisorssuppleant: Barbro Lovén. Föreningen har haft sammankomster under föregående år med b.la. familjedag, Piperska under vår och höst, föreläsningar och julbord. Föreningen har haft en bra uppslutning av medlemmar och anhöriga på träffarna som anordnats. Efter avslutat möte tackade föreningen Marie Göthe med blommor för ett väl genomfört uppdrag. Dagen avslutades med en god lunch samt dessert och kaffe.