Nyheter

Ordförande har ordet!

 

Jag vill börja med att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår.

Jag är er nya ordförande Susan Lidnert och jag bor i Skövde.

När jag blev tillfrågad att bli ordförande blev jag jätteglad. När årsmötet pågår och jag blir vald till ordförande blir jag alldeles pirrig i magen och tänker: hur ska detta gå? Tankarna far omkring i huvudet och det känns så annorlunda. Hur ska man få en förening till en bra förening? Det är i alla två saker som behövs och det är medlemmar och styrelse. Vår ambition i föreningen är att alla ska känna att vi är en bra förening som också tar tillvara på medlemmarnas önskemål.

Delaktighet är något som värderas högt och där är medlemmarna viktiga.

Människor som tar sig tid att göra saker för andra uppnår ofta en tillfredställelse.  När vi åstadkommer något positivt för våra medlemmar känner vi att vi är på rätt spår. Jag är glad att jag har resten av styrelsen med mig som hjälper till med olika uppdrag. Utan allas arbete skulle det inte fungera.

Jag hoppas att det nu kommer att bli ett gott år och vill verkligen tacka Jan-Olof som efter sina 10 år som ordförande, överlämnar klubban till mig.

 

Med önskan om att vi träffas under året!

Susan