Sociala medier

  • Våran sida på Facebook och Instagram

Här lägger vi upp kommande aktuella evenemang, nyheter och intressanta artiklar.

Följ oss på Facebook – Mag- och tarmföreningen i Östergötland

Följ oss på Instagram – magotarmostergotland

  • Unga magar på Facebook

Den här gruppen riktar sig specifikt till personer upp till 30 år, och utgör Magtarmförbundets ungdomssektion. Den finns till för alla som är drabbade av en problematisk mage eller kommer i kontakt med magrelaterade besvär (precis som med vårt förbund, så är anhöriga också välkomna i gruppen).

Unga magar på Facebook