Facebook

Våran sida på Facebook

Här lägger vi upp kommande aktuella evenemang, nyheter och intressanta artiklar.

Följ oss på Facebook

Unga magar på Facebook

Den här gruppen riktar sig specifikt till personer upp till 30 år, och utgör Magtarmförbundets ungdomssektion. Den finns till för alla som är drabbade av en problematisk mage eller kommer i kontakt med magrelaterade besvär (precis som med vårt förbund, så är anhöriga också välkomna i gruppen).

Unga magar på Facebook