Tips & länkar

Stöd och råd

 • Brukarstödcenter
  På Brukarstödcenter kan personer med funktionsnedsättning få råd och stöd. Det kan gälla hjälpmedel, vårdbidrag och ersättning, eller bara att ha någon att prata med.

http://www.funktionsratt-ostergotland.se/BrukarstodCenter1/

 • Funktionsrättsbyrån
  Du som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta Funktionsrättsbyrån. Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån.

https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/funktionsrattsbyran/

 • Crohn’s and Colitis UK
  Brittisk organisation för personer med IBD. De har mycket information riktat till patienter, skola, arbete och vård.

https://crohnsandcolitis.org.uk

 • Vänskapsnätverket
  Behöver någon att bolla tankar och erfarenheter med? Mag- och tarmförbundet hjälper dig att hitta en vän – någon som upplever eller har upplevt det som du gör nu.

https://magotarm.se/vad-vi-gor/vanskapsnatverket

Det finns också olika stödlinjer med utökad öppettid.

 • Jourhavande medmänniska Ring: 08 – 702 16 80
  Jouren är öppen alla dagar kl 21.00-06.00
  De har också en chatt som är öppen på söndagar klockan 21-24.

https://www.jourhavande-medmanniska.se/

 • Mind Självmordslinjen
  Ring: 90 101
  Alla dagar: 06.00-24.00
  Det går också att chatta med volontärer på Mind eller skicka ett mejl.

https://mind.se/

 • Bris Barnens rätt i samhället
  Ring: 116 111
  Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 alla dagar.
  Riktar sig till dig som är under 18 år. De som svarar är kuratorer.
  Bris vuxentelefon – om barn på 077 – 150 50 50, vardagar 9–12

https://www.bris.se/

 • Mind, föräldralinje: 020-85 20 00
  10.00-15.00 samt på torsdagar kl. 19.00-21.00

https://mind.se/

 • Mind – äldrelinjen
  För dig som är 65+år.
  Ring: 020-22 22 33
  Vardagar 8-19 och helger 10-16.

https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/

 • Under Kevlaret
  En ideell organisation som stöttar killar. De har chatt söndag – torsdag 20.00-22.00

https://www.underkevlaret.se/

 • Novahuset
  Om du blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt eller på internet. De har chatt tisdag, torsdag och söndag kl.19.00-21.00, det går också att maila via ett formulär på deras hemsida.

https://www.novahuset.com

 • Kärleken är fri
  För barn och unga som behöver stöd eller hjälp och har frågor om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.
  Dagtid: tisdag-torsdag kl. 13.00-15.00
  Kvällstid: söndag-torsdag kl. 19.00-21.00

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/

 • RFSL Stödmottagning
  Stöd för hbtq-personer som blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.
  Telefon: 020 – 34 13 16
  Telefontid torsdagar: kl 9-12
  E-post: email hidden; JavaScript is required

https://www.rfsl.se/

 • Boujt, hjälp och stöd på svenskt teckenspråk
  Boujt är den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 6-21 i Sverige. De har chatt, mail och frågelåda.
  Chatten är öppen måndagar och torsdagar 18:30-20:30.

https://boujt.se/

 • Svenska kyrkan för döva och teckenspråkiga
  De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt. Du når stödlinjen genom att maila: email hidden; JavaScript is required
  Öppettider måndag 10-16, onsdag 10-19 och fredag 10-16.

https://www.svenskakyrkan.se/samtalsstod/samtalsjour-for-dova-via-bildtelefon

 • Alkohollinjen
  Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor.
  Telefon: 020-84 44 48
  Måndag-torsdag 11-19
  Fredag 11-16

www.alkohollinjen.se


Råd och anmälan om diskriminering

 • Anmälningstjänsten
  För att anmäla diskriminering via formulär som drivs av Independent Living Institute

https://anmalningstjansten.se/diskriminering_form.php

 • Byrån mot Diskriminering
  Arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering, de har länkar till övriga byråer i Sverige.
  Byrån har en kostnadsfri juridisk rådgivning, stöd och medling.

https://www.diskriminering.se/kontakt/

 • Diskrimineringsombudsmannen, DO

https://www.do.se/diskriminering/tips-och-klagomal-om-diskriminering


Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:

 • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
 • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/om-du-inte-ar-nojd-med-varden/


Ersättning och bidrag

 • Merkostnadsersättning
  Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna

 • Särskilt tandvårdsbidrag
  Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa – t.ex. IBD-sjukdomarna Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/sarskilt-tandvardsbidrag

 • Föreningen Östergötlands barn (FÖB Östergötland)
  Föreningen Östergötlands Barn har under 100 år verkat i hela Östergötland med en centralstyrelse och lokalföreningar.
  FÖB stödjer, med ekonomiska bidrag, barn och ungdomar 0-18 år som behöver hjälp på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
  Även andra barn i behov av särskilt stöd är välkomna att ansöka om bidrag. Bidrag som kan användas till läger, fritidsverksamhet eller hjälpmedel som kan göra livet lite lättare.
  Ni kan också söka bidrag från FÖB för att bekosta medlemsavgiften i Mag- och tarmförbundet.
  Ansökningsblankett finns på deras hemsida www.ostergotlandsbarn.se
  Kontakta Annika Hassel 070 578 98 08, email hidden; JavaScript is required

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352