Ställ din fråga till vår expertpanel

Maila din fråga till email hidden; JavaScript is required, döp mailet till ”fråga till expertpanel” och ange vem frågan riktar sig till samt om du vill att ditt namn är med, det går också bra att fylla i kontaktformuläret genom att klicka här.

Det går också bra att skicka in frågan via brev till föreningen, ange vem frågan riktar sig till och om du vill att ditt namn är med, vår adress hittar du genom att klicka här.

I kommande utskick kommer vi dela några av frågorna och svaren.

Panelen består av Katarina Pihl Lesnovska och Mattias Ekstedt.

Katarina Pihl Lesnovska

Katarina är specialistsjuksköterska på mag-tarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Till Katarina kan ni ställa frågor om omvårdnad och IBD såsom: livskvalitet, patienternas upplevelse av vårdkvalitet, kunskap och information, copingförmåga, fatigue och stress.

Mattias Ekstedt

Mattias är överläkare på mag-tarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och docent i gastroenterologi och hepatologi vid Linköpings universitet. Han arbetar i huvudsak med patienter som utreds eller behandlas för olika leversjukdomar. Han delar sin tid mellan kliniskt arbete med patienter, undervisning på läkarprogrammet och forskning. Forskningen fokuserar på leversjukdom i allmänhet med ett extra stort intresse för fettleversjukdom. Mattias svarar gärna på frågor kring leversjukdom.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352