Infokväll om projekt

Tid: 4 september: 18.00-20.00
Plats: Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen, Västra vägen 32, Linköping
Anmälan: email hidden; JavaScript is required (ange om specialkost önskas)

Vi har en idé om ett projekt, vill du vara delaktig och komma med idéer vad projektet ska innehålla? Kom och träffa oss den 4 september.
Lite av det vi tänkt projektet kan innehålla är ett kansli, fadderverksamhet, föreläsningar, matlagningskurser, öka kunskapen om mag- och tarmbesvär. Vi kommer skicka in ansökan till Allmänna Arvsfonden för bidrag till projektet.


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.