Enkät Återkoppling 2020

Återkoppling till Mag- Tarm Föreningen Östergötland

Förra året skickade vi ut en större enkät med frågor om hur du upplever ditt liv med mag-tarmsjukdom och hur du upplever att du blir förstådd och hjälpt i samhället/sjukvården.

Under våren/sommaren har allt blivit vänt upp och ner i samhället med corona och alla dess konsekvenser på oss som individer och i samhället i stort.

Som förening har det också fått konsekvenser, då vi inte haft möjlighet att träffas och ha dialog med politiker, vård m.m.

Nu tar vi nya tag, och med avstamp i förra årets enkätsvar jobbar vi nu för att bli en ännu bättre och stödjande förening för våra medlemmar.

Vi försöker därför i bästa mån att ställa om och nå ut och stödja våra medlemmar utifrån rådande omständigheter. För detta har vi nu frågor vi uppskattar om du tar dig tid att besvara kring oss och de aktiviteter och funktioner vi erbjuder eller funderar på att erbjuda inom föreningen här i Östergötland.

Fyll i enkäten här.

Tack för din medverkan!


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352