Nyheter

Forskningsprojekt om förlossningsbristningar

I Sverige samlar Bristningsregistret in data om förlossningsbristningar under det första året efter förlossningen, men kunskapen är knapphändig om hur kvinnors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga påverkas på längre sikt. Detta doktorandprojekt beskriver och jämför upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga minst 18 månader efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden, där forskningsdata samlas in via webbaserad enkät samt intervjuer.

Har du haft en sfinkterruptur vid en förlossning för minst 1,5 år sedan så har du möjlighet att delta i detta projekt.

Mer information finns via hemsidan: https://www.umu.se/forskning/projekt/the-post-oasis-project/deltaistudier/


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352