Nyheter

Magbakterier och autism – hur hänger det ihop?

Utdrag från Hjärnfodens hemsidan: ”Det vill Rochellys Diaz Heijtz undersöka med hjälp av forskningsbidrag från Hjärnfonden. Hon är forskare och docent vid Karolinska Institutet.

-Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur bakterier och andra mikroorganismer i magen och tarmen, den sk tarmfloran, kan påverka utvecklingen av den mänskliga hjärnan. Vi kommer att undersöka hur tarmfloran utvecklas hos barn med hög risk att utveckla autismspektrumtillstånd (AST), säger Rochellys Diaz Heijtz.

AST är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt. Runt 1–2 procent av befolkningen i Sverige har en autismdiagnos.

Det finns forskning från USA och Europa som visar att barn och ungdomar med AST oftare har mag-tarmproblem. Det här är något som föräldrar till barn med autism vetat länge men har haft svårt att få gehör för berättar Rochellys Diaz Heijtz.

-Vi har nyligen bekräftat sambandet mellan mag-tarmbesvär och AST i en svensk syskonstudie, säger hon. Det är vanligare att barn med en autismdiagnos har problem med magen än barn utan diagnos.”

Läs hela artikeln genom att klicka här eller på länken: https://www.hjarnfonden.se/2021/03/magbakterier-och-autism-hur-hanger-det-ihop/


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352