Nyheter

Förändringar i styrelsen

Det har varit givande att få träffa så många av er på medlemsträffarna samt att jobba och påverka inom sjukvården här i Region Östergötland under 2016-2017. På grund av personliga skäl har jag valt att avgå som ordförande för Mag- och tarmföreningen här i Östergötland. Även Andréa i styrelsen har valt att lämna sin post. Fram till årsmötet kommer Henrik Gunnarsson i styrelsen att sitta som tillförordnad ordförande. Ni når styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

Önskar alla en God jul! Med vänlig hälsning,
Agnes Lindskov

P.S. Valberedningen i föreningen önskar att de som vill engagera sig i föreningens verksamhet kontaktar antingen Bertil eller Bror på nedanstående mailadresser:
email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required