Nyheter

Medlemsträff Prison Island

Den 1 april hade styrelsen en lyckad aktivitetsdag med besök på Prison Island i Linköping. Våra medlemmar ställdes inför både kluriga problem och fysiska utmaningar i de olika fängelsecellerna. Efter spektaklet åt vi gemensam lunch och pärlade armband. Styrelsen vill tacka alla medlemmar och deras anhöriga som kom!