Om Mag- och tarmföreningen i Örebro län

Mag- och tarmföreningen i Örebro län bildades 1985 och har för närvarande cirka 160 medlemmar.

Föreningen vänder sig till personer med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen och som bor i Örebro län. Genom medlemsstöd, informationsverksamhet och påverkansarbete medverkar föreningen till att mag-tamsjuka ska få stöd och hjälp som behövs till följd av sjukdomen.

Som medlem i föreningen får du möjlighet att träffa andra i samma situation för utbyte av tips och erfarenheter som kan underlätta i vardagen. Du inbjuds till föreläsningar och andra aktiviteter där du kan lära dig mer om din sjukdom och få annan värdefull information. Du är också välkommen att vara med och påverka villkoren för dig själv och andra mag-tarmsjuka genom att medverka i föreningens informations- och påverkansarbete.