Nyheter

Referat i Nerikes Allehanda 12 oktober 2023

Kommunikationen mellan tarmen och hjärnan var temat då Mag- och tarmföreningen i Örebro län anordnade en föreläsning i Wilandersalen på USÖ i Örebro, där vi samlade ca 90 deltagare, både medlemmar i vår förening och allmänhet.

Föreläsare var Rebecca Wall, forskare vid USÖ. Det var en intressant och klarläggande föreläsning vi fick ta del av. Vi fick bl a veta att många av våra vanligaste hälsoproblem har sitt ursprung i magen. Magen har 500 miljoner nervceller, man kan säga att det är kroppens andra hjärna, när vi äter signalerar magen till hjärnan som i sin tur åter signalerar till tarmen som sätter i gång tarmrörelser och blodflöde, utsöndrar ämnen som bryter ner maten i mindre beståndsdelar.

Mikrobiota: Tarm-Hjärna-Axeln hjälper oss att bryta ner delar av maten som vi inte kan bryta ner själva till vitaminer och korta fettsyror, t ex smörsyror. Rebecca pratade också om Serotonin som är en stämningshöjande signalsubstans i hjärnan, 10 procent produceras i hjärnan och 90 procent i tarmen. Fortfarande återstår mycket forskning. Avslutningsvis gavs möjlighet till frågor vilket några deltagare gjorde. Rebecca avtackades med livliga applåder och en blomstercheck.