Nyheter

Glad sommar!

Mag- och tarmföreningen i Örebro län önskar en glad sommar. Vi återkommer efter sommaren med de aktiviteter som kommer att ske under hösten. Naturligtvis svarar vi på frågor om föreningen och tar emot ansökningar om medlemskap trots sommarledighet.
Välkommen till vår förening!

Ha det bra i sommar så ses och hörs vi i höst,
hälsar styrelsen.