Nyheter

Gör din röst hörd!

Mag- och tarmförbundets största tillgång är medlemmarna. Inget annat förbund i landet samlar så många personer med olika sjukdomar, …

Feltryckta medlemskort

När medlemskorten har skickats ut till nya medlemmar den senaste veckan har det uppstått ett fel då korten tryckts. …