Klassificering av IBS i undergrupper

IBS är i strikt bemärkelse inte en sjukdom utan ett ”syndrom” (IBS = Irritable Bowel Syndrome). Det betyder bland annat att det finns stora variationer i IBS-symptomen och de bakomliggande orsakerna från individ till individ.

Likväl är det möjligt att under diagnosen klassificera minst fyra undergrupper.

Klassificeringen baseras på undersökning av patientens avföringsmönster och den s.k. Bristolskalan.

IBS-C: förstoppningsdominerad (Constipation) IBS där avföringen huvudsakligen är hård.

IBS-D: diarrédominerad IBS.

IBS-M: blandad avföringstyp (Mixed)

IBS-U: Avföringsmönstret är för avvikande för att kunna klassificeras under de andra undergrupperna (Unsubtyped).

Ytterligare en klassificering är PI-IBS där PI står för post infektiös och betyder att IBS:en utlösts av eller i samband med en infektion, ofta orsakad av matförgiftning.

Att veta vilken av dessa huvudtyper en patient lider av kan vara viktig då de medicinska råden och behandlingen skiljer sig åt mellan grupperna.

Långt i från alla patienter har fått en klassificering och den är heller inte alltid medicinskt motiverad. Däremot är det inte möjligt att gå vidare i behandlingen av en IBS-patient utan att ha gjort klassificeringen. I allvarligare fall av IBS måste därför patienten klassificeras.

 


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352