Nyheter

Information

På grund av rådande omständigheter med ovissheten om vad som händer med Covid-19 så har styrelsen beslutat att ställa in alla årets aktiviteter. Vi återkommer så fort vi har något att informera om. Hoppas ni alla får en bra höst!
/ Styrelsen för Mag o Tarmföreningen i Kalmar län