Välkommen till Mag- och tarmföreningen i Kalmar län

Medlemskap

  1. Gör som 7000 andra magkrigare - bli medlem hos oss!

  2. Ju fler vi är, desto mer kan vi förändra!

Mag- och tarmföreningen i Kalmar län är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa livskvalitet. Människor som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna verkar för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt.

Se fler filmer

Senaste nytt

Information

På grund av rådande omständigheter med ovissheten om vad som händer med Covid-19 så har styrelsen beslutat att ställa …

Mag och tarmföreningen i Kalmar län inbjuder till MUSIK Quizkväll på temat ”Smartare än en 5-klassare” På Kläckeberga Lantcafé …

Välkommen att lösa en gåta tillsammans på ”The mystery room” i Kalmar. När: Söndagen den 29 mars kl 14.00 …