Välkommen till Mag- och tarmföreningen i Jämtland

Medlemskap

  1. Gör som 7000 andra magkrigare - bli medlem hos oss!

  2. Ju fler vi är, desto mer kan vi förändra!

Mag- och tarmföreningen i Jämtland är en förening inom Mag- och tarmförbundet. Syftet med föreningen är att den ska medverka till att mag-tarmsjuka ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom. Medlemmar ska ha möjlighet att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Se fler filmer