Vilka vi är

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.

Det finns 21 st länsföreningar och 4 st lokalföreningar, varav vi är en av lokalföreningarna. Vi har ca 630 medlemmar i Göteborgsområdet.

Vi i lokalavdelningen anordnar medlemsaktiviteter tex:

  • Diagnosträffar där medlemmar utbyter erfarenheter
  • Läkarföreläsningar
  • Dietistföreläsningar
  • Samtalsgrupper för enskilda diagnoser
  • Grillafton
  • Bowling
  • Studiecirklar
  • Som mag- och tarmsjuk är det viktigt att få träffa andra i samma situation. Du är inte ensam! Vi vet hur det känns!

För alla under 30 år har vi en ”ungdomsgrupp” som gör egna aktiviteter.

Vårt mål är även att påverka politikerna i Göteborg för att vi som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen.

VÄLKOMMEN TILL OSS!